Mr Tài: 0902628229
      
Trung tâm chăm sóc khách hàng
Nhân viên kinh doanh
Hà Nội
Ms Linh: 0903.093.229
  Trợ giúp qua Yahoo Messenger!
Vĩnh Phúc- Thái Nguyên
Ms Oanh: 0906.260.229
  Trợ giúp qua Yahoo Messenger!
Bắc Ninh - Bắc Giang
Ms Phương: 0904.060.229
  Trợ giúp qua Yahoo Messenger!
Hải Phòng - Hải Dương
Ms Linh: 0903.093.229
  Trợ giúp qua Yahoo Messenger!
Hà Nam - Nam Định
Ms Oanh: 0906.260.229
  Trợ giúp qua Yahoo Messenger!
Thanh Hóa - Nghệ An
Ms Phương: 0904.060.229
  Trợ giúp qua Yahoo Messenger!
Hồ Chí Minh
Ms Hà: 0906.203.229
  Trợ giúp qua Yahoo Messenger!
Đồng Nai - Vũng Tàu
Ms Hoa: 0902.246.229
  Trợ giúp qua Yahoo Messenger!
Bình Dương - Bình Phước
Ms Hoài: 0904.995.229
  Trợ giúp qua Yahoo Messenger!
Long An - Tiền Giang
Ms Hoài: 0904.995.229
  Trợ giúp qua Yahoo Messenger!