Mr Tài: 0902628229
      
Trung tâm chăm sóc khách hàng
Tư vấn bán hàng

TP. Hà Nội

    

TP. Hồ Chí Minh

    

TP. Đà Nẵng

    
Nhựa công nghiệp
Hiển thị / Trang Xem theo kiểu    Sắp xếp
Thùng nhựa đặc A2

Thùng nhựa đặc A2
KT : 610 x 380 x 206 mm

HN : 95,000 VNĐ
TP.HCM : 99,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc A3

Thùng nhựa đặc A3
KT : 370 x 305 x 150 mm

HN : 34,000 VNĐ
TP.HCM : 38,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc A4

Thùng nhựa đặc A4
KT : 235 x 150 x 80 mm

HN : 6,000 VNĐ
TP.HCM : 8,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc A7

Thùng nhựa đặc A7
KT : 360 x 296 x 138 mm

HN : 50,000 VNĐ
TP.HCM : 70,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B1

Thùng nhựa đặc B1
KT : 630 x 420 x 200 mm

HN : 85,000 VNĐ
TP.HCM : 105,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B2

Thùng nhựa đặc B2
KT : 455 x 270 x 120 mm

HN : 35,000 VNĐ
TP.HCM : 40,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B3

Thùng nhựa đặc B3
KT : 460 x 330 x 182 mm

HN : 54,500 VNĐ
TP.HCM : 59,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B4

Thùng nhựa đặc B4
KT : 510 x 340 x 170 mm

HN : 48,500 VNĐ
TP.HCM : 59,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B5

Thùng nhựa đặc B5
KT : 600 x 388 x 300 mm

HN : 149,000 VNĐ
TP.HCM : 169,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B6

Thùng nhựa đặc B6
KT : 438 x 293 x 252 mm

HN : 99,000 VNĐ
TP.HCM : 119,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B7

Thùng nhựa đặc B7
KT : 370 x 280 x 125 mm

HN : 25,500 VNĐ
TP.HCM : 32,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B8

Thùng nhựa đặc B8
KT : 520 x 424 x 220 mm

HN : 75,000 VNĐ
TP.HCM : 70,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B9

Thùng nhựa đặc B9
KT : 495 x 395 x 125 mm

HN : 50,000 VNĐ
TP.HCM : 57,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B10

Thùng nhựa đặc B10
KT : 495 x 395 x 235 mm

HN : 75,000 VNĐ
TP.HCM : 90,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B12

Thùng nhựa đặc B12
KT : 350 x 250 x 100 mm

HN : 32,500 VNĐ
TP.HCM : 35,000 VNĐ
Khay nhựa đặc YM006

Khay nhựa đặc YM006
KT : 300 x 208 x 42 mm

HN : 16,500 VNĐ
TP.HCM : 17,500 VNĐ
Thùng nhựa đặc YM003

Thùng nhựa đặc YM003
KT : 445 x 305 x 125 mm

HN : 50,000 VNĐ
TP.HCM : 50,000 VNĐ
Thùng nhựa gập G1

Thùng nhựa gập G1
KT : 650 x 445 x 330 mm

HN : 229,000 VNĐ
TP.HCM : 249,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc HS003

Thùng nhựa đặc HS003
KT : 610 x 420 x 190 mm

HN : 67,000 VNĐ
TP.HCM : 71,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc HS006

Thùng nhựa đặc HS006
KT : 530 x 430 x 110 mm

HN : 70,000 VNĐ
TP.HCM : 70,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc HS 007

Thùng nhựa đặc HS 007
KT : 610 x 420 x 150 mm

HN : 63,000 VNĐ
TP.HCM : 80,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc HS017

Thùng nhựa đặc HS017
KT : 610 x 420 x 250 mm

HN : 97,000 VNĐ
TP.HCM : 120,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc HS019

Thùng nhựa đặc HS019
KT : 610 x 420 x 310 mm

HN : 105,000 VNĐ
TP.HCM : 129,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc HS025

Thùng nhựa đặc HS025
KT : 610 x 420 x 100 mm

HN : 47,500 VNĐ
TP.HCM : 53,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc HS026

Thùng nhựa đặc HS026
KT : 610 x 420 x 390 mm

HN : 113,000 VNĐ
TP.HCM : 135,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc 5 bánh xe

Thùng nhựa đặc 5 bánh xe
KT : 775x495x425 mm

HN : 230,000 VNĐ
TP.HCM : Call
Thùng nhựa đặc KPT01

Thùng nhựa đặc KPT01
KT : 380 x 230 x 140 mm

HN : 70,000 VNĐ
TP.HCM : 50,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc KPT02

Thùng nhựa đặc KPT02
KT : 520 x 424 x 220 mm

HN : 75,000 VNĐ
TP.HCM : 70,000 VNĐ
Thùng nhựa B014

Thùng nhựa B014
KT : 500 x 330 x 200 mm

HN : 83,000 VNĐ
TP.HCM : 92,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc YM 002

Thùng nhựa đặc YM 002
KT : 580x380x210 mm

HN : 140,000 VNĐ
TP.HCM : 150,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc YM008

Thùng nhựa đặc YM008
KT : 640 x 390 x 240 mm

HN : 150,000 VNĐ
TP.HCM : 130,000 VNĐ
Khay nhựa A5

Khay nhựa A5
KT : 200 x 136 x 90 mm

HN : 7,000 VNĐ
TP.HCM : 9,000 VNĐ
Khay nhựa A6

Khay nhựa A6
KT : 240 x 155 x 125 mm

HN : 10,000 VNĐ
TP.HCM : 13,000 VNĐ
Khay linh kiện A8

Khay linh kiện A8
KT : 354 x 210 x 143 mm

HN : 19,000 VNĐ
TP.HCM : 23,000 VNĐ
Hộp nhựa A9

Hộp nhựa A9
KT : 482 x 308 x 178 mm

HN : 50,000 VNĐ
TP.HCM : 57,000 VNĐ
Khay nhựa SB1

Khay nhựa SB1
KT : 109 x 95 x 52 mm

HN : 7,500 VNĐ
TP.HCM : 7,500 VNĐ
khay linh kiện DT1

khay linh kiện DT1
KT : 180 x 120 x 80 mm

HN : 17,500 VNĐ
TP.HCM : 15,000 VNĐ
khay linh kiện DT2

khay linh kiện DT2
KT : 250 x 150 x 110 mm

HN : 27,500 VNĐ
TP.HCM : 25,000 VNĐ
khay linh kiện DT3

khay linh kiện DT3
KT : 340 x 210 x 140 mm

HN : 47,500 VNĐ
TP.HCM : 45,000 VNĐ
khay linh kiện DT4

khay linh kiện DT4
KT : 490 x 300 x 170 mm

HN : 77,500 VNĐ
TP.HCM : 70,000 VNĐ
Khay linh kiện FLB

Khay linh kiện FLB
KT : 355 x 200 x 137 mm

HN : 39,000 VNĐ
TP.HCM : 50,000 VNĐ
khay linh kiện FLA

khay linh kiện FLA
KT : 477 x 200 x 176 mm

HN : 49,000 VNĐ
TP.HCM : 63,000 VNĐ
Thùng nhựa rỗng SH 035

Thùng nhựa rỗng SH 035
KT : 1025 x 675 x 605 mm

HN : 399,000 VNĐ
TP.HCM : 489,000 VNĐ
Thùng nhựa rỗng HS022

Thùng nhựa rỗng HS022
KT : 850 x 630 x 525 mm / 08 bánh xe

HN : 469,000 VNĐ
TP.HCM : 399,000 VNĐ
Thùng nhựa rỗng HS 0199

Thùng nhựa rỗng HS 0199
KT : 780 x 500 x 430 mm

HN : Call
TP.HCM : 225,000 VNĐ
Thùng nhựa rỗng HS0199A

Thùng nhựa rỗng HS0199A
KT : 780 x 500 x 430 mm

HN : 199,000 VNĐ
TP.HCM : Call
Thùng nhựa rỗng HS002

Thùng nhựa rỗng HS002
KT : 525 x 355 x 150 mm

HN : 70,000 VNĐ
TP.HCM : 65,000 VNĐ
Thùng nhựa rỗng HS004

Thùng nhựa rỗng HS004
KT : 610 x 420 x 310 mm

HN : 95,000 VNĐ
TP.HCM : 119,000 VNĐ
Thùng nhựa rỗng HS005

Thùng nhựa rỗng HS005
KT : 610 x 420 x 390 mm

HN : 105,000 VNĐ
TP.HCM : 135,000 VNĐ
Thùng nhựa rỗng HS008

Thùng nhựa rỗng HS008
KT : 610 x 420 x 150 mm

HN : 58,000 VNĐ
TP.HCM : 55,000 VNĐ
Thùng nhựa rỗng HS 009

Thùng nhựa rỗng HS 009
KT : 610 x 420 x 190 mm

HN : 60,000 VNĐ
TP.HCM : 65,000 VNĐ
Thùng nhựa rỗng HS 010

Thùng nhựa rỗng HS 010
KT : 610 x 420 x 100 mm

HN : 55,000 VNĐ
TP.HCM : 50,000 VNĐ
Thùng nhựa rỗng HS011

Thùng nhựa rỗng HS011
KT : 715x465x330 mm

HN : 125,000 VNĐ
TP.HCM : 137,000 VNĐ
Thùng nhựa rỗng HS012

Thùng nhựa rỗng HS012
KT : 505 x 350 x 310 mm

HN : 125,000 VNĐ
TP.HCM : 98,000 VNĐ
Thùng nhựa rỗng HS013

Thùng nhựa rỗng HS013
KT : 560 x 375 x 300 mm

HN : 160,000 VNĐ
TP.HCM : 135,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc NTC

Thùng nhựa đặc NTC
KT : 765x482x200 mm

HN : 619,000 VNĐ
TP.HCM : 597,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc NTC107

Thùng nhựa đặc NTC107
KT : 335x 335 x 195 mm

HN : 429,000 VNĐ
TP.HCM : 422,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PJB 600

Thùng nhựa đặc PJB 600
KT : 1495x945x690 mm

HN : 7,229,000 VNĐ
TP.HCM : 5,498,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc có bánh xe PJB 600C

Thùng nhựa đặc có bánh xe PJB 600C
KT : 1465x945x690 mm

HN : 8,789,000 VNĐ
TP.HCM : 8,200,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PTC 831

Thùng nhựa đặc PTC 831
KT : 838x335x195 mm

HN : 800,000 VNĐ
TP.HCM : 785,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PTC 531

Thùng nhựa đặc PTC 531
KT : 503x335x149 mm

HN : 655,000 VNĐ
TP.HCM : 649,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PTC 433

Thùng nhựa đặc PTC 433
KT : 480x380x295 mm

HN : 570,000 VNĐ
TP.HCM : 550,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PSN 112P

Thùng nhựa đặc PSN 112P
KT : 625x445x320 mm

HN : 575,000 VNĐ
TP.HCM : 547,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PMP 302

Thùng nhựa đặc PMP 302
KT : 483x333x70 mm

HN : 375,000 VNĐ
TP.HCM : 370,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PMC 406

Thùng nhựa đặc PMC 406
KT : 555x395x310 mm

HN : 198,623 VNĐ
TP.HCM : 169,400 VNĐ
Thùng nhựa đặc PJB 200C có bánh xe

Thùng nhựa đặc PJB 200C có bánh xe
KT : 865x620x530 mm

HN : 2,600,000 VNĐ
TP.HCM : 2,500,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PJB 100

Thùng nhựa đặc PJB 100
KT : 685x485x415 mm

HN : 1,345,000 VNĐ
TP.HCM : 1,298,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PAC 602

Thùng nhựa đặc PAC 602
KT : 600x400x240 mm

HN : 785,000 VNĐ
TP.HCM : 765,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PTC 851

Thùng nhựa đặc PTC 851
KT : 1165x320x150 mm

HN : 850,000 VNĐ
TP.HCM : 835,000 VNĐ

Hệ thống nhân viên kinh doanh trên toàn quốc

Hà Nội - Hưng Yên
Ms Linh: 0903.093.229
Vĩnh Phúc
Ms Oanh: 0906.260.229
Bắc Ninh - Bắc Giang
Ms Phương: 0904.060.229
Hải Phòng - Hải Dương
Ms Liên: 0909.085.229
Hà Nam - Nam Định
Ms Oanh: 0906.260.229
Nghệ An - Đà Nẵng
Ms Oanh: 0906.260.229
Hồ Chí Minh
Ms Hằng: 0906.203.229
Đồng Nai - Vũng Tàu
Ms Vy: 0902.246.229
Bình Dương - Bình Phước
Ms Hoài: 0904.995.229
Long An - Tiền Giang
Ms Hoài: 0904.995.229