18001146
      
Trung tâm chăm sóc khách hàng
Tư vấn bán hàng

TP. Hà Nội

    

TP. Hồ Chí Minh

    

TP. Đà Nẵng

    
Thùng nhựa đặc
Hiển thị / Trang Xem theo kiểu    Sắp xếp
Thùng nhựa 2 nắp mở GM27

Thùng nhựa 2 nắp mở GM27
KT : 600x400x270mm

HN : 249,000 VNĐ
TP.HCM : 349,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc A2

Thùng nhựa đặc A2
KT : 610 x 380 x 206 mm

HN : 95,000 VNĐ
TP.HCM : 115,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc A3

Thùng nhựa đặc A3
KT : 370 x 305 x 150 mm

HN : 34,000 VNĐ
TP.HCM : 39,000 VNĐ
Khay nhựa đặc A4

Khay nhựa đặc A4
KT : 235 x 150 x 80 mm

HN : 8,000 VNĐ
TP.HCM : 10,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc A7

Thùng nhựa đặc A7
KT : 360 x 296 x 138 mm

HN : 75,000 VNĐ
TP.HCM : 95,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B1

Thùng nhựa đặc B1
KT : 630 x 420 x 200 mm

HN : 85,000 VNĐ
TP.HCM : 105,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B2

Thùng nhựa đặc B2
KT : 455 x 270 x 120 mm

HN : 35,000 VNĐ
TP.HCM : 40,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B3

Thùng nhựa đặc B3
KT : 460 x 330 x 182 mm

HN : 54,500 VNĐ
TP.HCM : 59,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B4

Thùng nhựa đặc B4
KT : 510 x 340 x 170 mm

HN : 48,500 VNĐ
TP.HCM : 59,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B5

Thùng nhựa đặc B5
KT : 600 x 388 x 300 mm

HN : 215,000 VNĐ
TP.HCM : 235,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B7

Thùng nhựa đặc B7
KT : 370 x 280 x 125 mm

HN : 25,500 VNĐ
TP.HCM : 30,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B8

Thùng nhựa đặc B8
KT : 520 x 424 x 220 mm

HN : 75,000 VNĐ
TP.HCM : 79,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B9

Thùng nhựa đặc B9
KT : 495 x 395 x 125 mm

HN : 50,000 VNĐ
TP.HCM : 57,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B10

Thùng nhựa đặc B10
KT : 495 x 395 x 235 mm

HN : 75,000 VNĐ
TP.HCM : 90,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc B12

Thùng nhựa đặc B12
KT : 350 x 250 x 100 mm

HN : 32,500 VNĐ
TP.HCM : 35,000 VNĐ
Khay nhựa đặc YM006

Khay nhựa đặc YM006
KT : 300 x 208 x 42 mm

HN : 16,500 VNĐ
TP.HCM : 17,500 VNĐ
Thùng nhựa đặc JD1102

Thùng nhựa đặc JD1102
KT : 445 x 305 x 125 mm

HN : 50,000 VNĐ
TP.HCM : 50,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc HS006

Thùng nhựa đặc HS006
KT : 530 x 430 x 110 mm

HN : 85,000 VNĐ
TP.HCM : 85,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc SB025

Thùng nhựa đặc SB025
KT : 610 x 420 x 100 mm

HN : 50,000 VNĐ
TP.HCM : 55,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc SB007

Thùng nhựa đặc SB007
KT : 610 x 420 x 150 mm

HN : 63,000 VNĐ
TP.HCM : 80,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc SB003

Thùng nhựa đặc SB003
KT : 610 x 420 x 190 mm

HN : 67,000 VNĐ
TP.HCM : 79,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc SB017

Thùng nhựa đặc SB017
KT : 610 x 420 x 250 mm

HN : 97,000 VNĐ
TP.HCM : 110,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc SB019

Thùng nhựa đặc SB019
KT : 610 x 420 x 310 mm

HN : 105,000 VNĐ
TP.HCM : 115,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc SB026

Thùng nhựa đặc SB026
KT : 610 x 420 x 390 mm

HN : 117,000 VNĐ
TP.HCM : 137,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc SB029

Thùng nhựa đặc SB029
KT : 780 x 500 x 430 mm

HN : 210,000 VNĐ
TP.HCM : 240,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc KPT01

Thùng nhựa đặc KPT01
KT : 380 x 230 x 140 mm

HN : 70,000 VNĐ
TP.HCM : 50,000 VNĐ
Thùng nhựa B013

Thùng nhựa B013
KT : 330 x 330 x 100 mm

HN : 70,000 VNĐ
TP.HCM : 75,000 VNĐ
Thùng nhựa B014

Thùng nhựa B014
KT : 500 x 330 x 200 mm

HN : 89,000 VNĐ
TP.HCM : 99,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc T25

Thùng nhựa đặc T25
KT : 445 x 325 x 240 mm

HN : 150,000 VNĐ
TP.HCM : 150,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc KPT02

Thùng nhựa đặc KPT02
KT : 520 x 424 x 220 mm

HN : 75,000 VNĐ
TP.HCM : 79,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PJB 600

Thùng nhựa đặc PJB 600
KT : 1495x945x690 mm

HN : 7,229,000 VNĐ
TP.HCM : 5,498,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc có bánh xe PJB 600C

Thùng nhựa đặc có bánh xe PJB 600C
KT : 1465x945x690 mm

HN : 12,999,000 VNĐ
TP.HCM : 12,459,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PTC 831

Thùng nhựa đặc PTC 831
KT : 838x335x195 mm

HN : 800,000 VNĐ
TP.HCM : 785,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PTC 531

Thùng nhựa đặc PTC 531
KT : 503x335x149 mm

HN : 655,000 VNĐ
TP.HCM : 649,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PTC 433

Thùng nhựa đặc PTC 433
KT : 480x380x295 mm

HN : 570,000 VNĐ
TP.HCM : 550,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PSN 112P

Thùng nhựa đặc PSN 112P
KT : 625x445x320 mm

HN : 575,000 VNĐ
TP.HCM : 547,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PMP 302

Thùng nhựa đặc PMP 302
KT : 483x333x70 mm

HN : 375,000 VNĐ
TP.HCM : 370,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PMC 406

Thùng nhựa đặc PMC 406
KT : 555x395x310 mm

HN : 198,623 VNĐ
TP.HCM : 169,400 VNĐ
Thùng nhựa đặc PJB 200C có bánh xe

Thùng nhựa đặc PJB 200C có bánh xe
KT : 865x620x530 mm

HN : 3,299,000 VNĐ
TP.HCM : 2,999,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PJB 100

Thùng nhựa đặc PJB 100
KT : 685x485x415 mm

HN : 1,345,000 VNĐ
TP.HCM : 1,298,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PAC 602

Thùng nhựa đặc PAC 602
KT : 600x400x240 mm

HN : 785,000 VNĐ
TP.HCM : 765,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PTC 851

Thùng nhựa đặc PTC 851
KT : 1160x320x150 mm

HN : 850,000 VNĐ
TP.HCM : 835,000 VNĐ
Thùng nhựa đặc PJB 625P/625PC

Thùng nhựa đặc PJB 625P/625PC
KT : Dung tích 625 lít

HN : 8,051,156 VNĐ
TP.HCM : 7,607,600 VNĐ

Hệ thống nhân viên kinh doanh trên toàn quốc

Hà Nội - Hưng Yên
Ms Linh: 0903.093.229
Vĩnh Phúc
Ms Linh: 0903.093.229
Bắc Ninh - Bắc Giang
Ms Phương: 0904.060.229
Hải Phòng - Hải Dương
Ms Liên: 0906.260.229
Hà Nam - Nam Định
Ms Hồng: 0903 264 229
Nghệ An - Đà Nẵng
Ms Linh: 0903.093.229
Hồ Chí Minh
Ms Oanh: 0909.260.229
Đồng Nai - Vũng Tàu
Ms Hà: 0902.246.229
Bình Dương - Bình Phước
Ms Hoài: 0904.995.229
Long An - Tiền Giang
Ms Hoài: 0904.995.229

aaa